За нас

Тийм-Билдинг

“АБ-ГРУП” ООД е създадена през 2002 година. Тя е динамично развиваща се строителна фирма в град Русе, специализирана в изпълнение на строително-монтажни дейности в пълен обхват.

Дружеството се ръкводи от мениджърски екип, съставен от високо квалифицирани специалисти с професионален опит и строителна култура, с новаторски подход и гъвкаво мислене, което е в основата за прецизното и бързо изпълнение на възложените обекти.

Фирмата извършва:

 • Промишлено и гражданско строителство до ключ;
 • Преустройство, реконструкция и промяна предназначението на съществуващи сгради;
 • Изработка и монтаж на метални конструкции;
 • Производство на бетонови разтвори;
 • Заготовка и монтаж на армировка за строителни конструкции;
 • Изработка и монтаж на РVС и алуминиева дограма;
 • Тенекеджийски, железарски, стругарски услуги, сечене на ламарина с дебелина до 18мм;
 • Услуги със специализирана строителна механизация и автотранспорт
 • Остойностяване на инвестиционни проекти, съставяне на количествени и количествено-стойностни сметки по представени технически проекти, разработване на оферти и офертни цени

Фирмата разполага със собствени:

 • бетонов възел;
 • арматурен цех, оборудван със съвременни машини за рязане, огъване и опъване на армировъчна стомана;
 • цех за заготовка на метални конструкции, оборудван с най-необходимата заготвителна, монтажна, заваръчна техника и оборудване;
 • цех за производство на алуминиева и РVС дограма
 • Разнообразен парк от специализирана строителна механизация и автотранспорт.

На какво могат да разчитат нашите клиенти

 • Гарантирано високо качество и сигурност на извършваните работи;
 • Коректност при изпълнение на съгласувани графици и договорени цени;
 • Прецизност при изпълнение на проектите;
 • Постоянен надзор и контрол от началото да края на строителния процес
 • Използване на най-добрите методи и технологии на работа, осигуряващо оптимални цени и прецизно изпълнение.

Във фирмата е въведена система за управление на качеството в съответствие с ISO 9001: 2008, както и системи за управление на околната среда в съответствие с ISO 14001: 2004 и управление на безопасността и защита на здравето в съответствие с BS OHSAS 18001: 2007.

“АБ ГРУП” е вписана в Централния професионален регистър на строителите за следните групи и категории строежи:

 1. ПЪРВА ГРУПА:
  • строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения – Удостоверение № І-ТV 013072
  • строежи от първа до пета категория съгласно чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС;
 2. ТРЕТА ГРУПА:
  • строежи от енергийната инфраструктура – Удостоверение № ІІІ-ТV 004012
  • строежи от първа до трета категория съгласно чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС.
 3. ЧЕТВЪРТА ГРУПА:
  • строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда – Удостоверение № ІV-ТV 006333
  • строежи от първа до четвърта категория съгласно чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС;

От 2014 година “АБ ГРУП” е член на Камарата на строителите в България.