Кои сме ние?

Сигурен и надежден партньор в строителния процес!

“АБ-ГРУП” ООД е създадена през 2002 година. Тя е динамично развиваща се строителна фирма в град Русе, специализирана в изпълнение на строително-монтажни дейности в пълен обхват.

Дружеството се ръкводи от мениджърски екип, съставен от високо квалифицирани специалисти с професионален опит и строителна култура, с новаторски подход и гъвкаво мислене, което е в основата за прецизното и бързо изпълнение на възложените обекти.

bg-colum
helmet-working-safety-Construction-equipment

Качество и прецизност от 2002г.

 • Ефективни решения
 • Качествено изпълнение
 • Квалифицирани експерти
 • Спазване на сроковете
 • Коректно отношение
 • Лоялност и доверие

19

Години опит!

На какво могат да разчитат нашите клиенти?

• Сигурност на извършваните работи
• Съгласувани графици и договорени цени
• Най-добрите методи и технологии на работа
• Постоянен контрол от началото да края на строителния процес

Във фирмата е въведена система за управление на качеството в съответствие с ISO 9001: 2008, както и системи за управление на околната среда в съответствие с ISO 14001: 2004 и управление на безопасността и защита на здравето в съответствие с BS OHSAS 18001: 2007.

Прецизност, качество и сигурност

Групи и категории

“АБ ГРУП” е вписана в Централния професионален регистър на строителите за следните групи и категории строежи:

Първа група

• Строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения – Удостоверение № І-ТV 013072 • Строежи от първа до пета категория съгласно чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС;

Трета група

• Строежи от енергийната инфраструктура – Удостоверение № ІІІ-ТV 004012 • Строежи от първа до трета категория съгласно чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС;
pipes-Industry-pipeline-plumbing-water

Четвърта група

• Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда – Удостоверение № ІV-ТV 006333 • Строежи от първа до четвърта категория съгласно чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС;

От 2014 година “АБ ГРУП” е член на Камарата на строителите в България.

Клиенти, доволни от избора на АБ ГРУП

Активи на фирмата

Нашата мисия към всички клиенти е да бъдем сигурен и надежден партньор в стоителния процес като предлагаме ефективни бизнес решения, качествено изпълнение на договорените дейности, спазване на договорените срокове, коректни и лоялни отношения с инвеститорите

Свържете се с нас

  Контакти

  • гр. Русе, бул. „Липник“ 133-а
  • abgroup.ruse3@gmail.com
  • Понеделник - Петък 08:00 - 17:00