Остойностяване на инвестиционни проекти

Техническият отдел на фирма АБ Груп извършва следните услуги:

  • остойностяване на инвестиционни проекти
  • съставяне на количествени и количествено-стойностни сметки по приложени работни проекти
  • съставяне на офертни цени за отделни видове СМР